Biliška, Šara, Rumenka, Štrapasta, Rogulja, Mrkuša… Tako su Pažani davali i danas daju imena ovcama, na temelju njihova izgleda. Tako je npr. potpuno bijela ovca prozvana Biliška, šarena ovca zove se Šara, ovca sa blago crvenkastom vunom Rumenka itd. Tijekom povijesti ovca je bila izvor hrane i odjeće na otoku Pagu. Kao izrazito krški kraj, otok je bio […]